top of page

Планове и програми 2023/2024г.

Планове и програми 2022/2023г.

  • План за дейността на училищната комисия по БДП

  • План за действие в изпълнение на националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността през периода 2022-2023г.

Планове и програми 2021/2022г.

Планове и програми 2020/2021г.

bottom of page