top of page

Обществен съвет 2023-2024г.

Правила за дейността на обществения съвет

Заповед за състава на обществения съвет

Писмо до председателя на обществения съвет за участие в ПС за приемане на стратегията на училището

Писмо до председателя на обществения съвет за одобрение на стратегията на училището

План за финансиране към стратегията

Протоколи 2023/2024

Протокол №1

Протокол №2

Протоколи 2022/2023

Протокол №1

Протоколи 2021/2022

Протокол №1

Протокол №2

Протокол №3

Протокол №4

Протокол №5

bottom of page