top of page

Седмично разписание 2020/2021

I срок начален етап

I срок прогимназиален етап

II срок начален етап

II срок прогимназиален етап

Седмично разписание 2021/2022

I срок начален етап

I срок прогимназиален етап

Индивидуална форма на обучение за Александър Колев

Индивидуална форма на обучение за Детелина Ангелова

Седмично разписание 2022/2023

I срок начален етап

I срок прогимназиален етап

Индивидуална форма на обучение за Александър Колев

Индивидуална форма на обучение за Детелина Ангелова

Седмично разписание 2023/2024

bottom of page