top of page

Ковид-19

Указания за провеждане на учебния процес

Преминаване в обучение от разстояние в електронна среда

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда  до 30 учебни дни.

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда над 30 учебни дни/т.1,т.2

Заповеди за преминаване на обучение в ОРЕС и графици

Декларация за обучение в онлайн среда

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда над 30 учебни дни/т.3

Указания за провеждане на учебния процес           /актуализация/

Насоки за обучение и действие в условие на извънредна епидимична обстановка- влиза в сила от 8.11.2021г.

Насоки за обучение и действие в условие на извънредна епидимична обстановка- ЗАПОВЕД- влиза в сила от 8.11.2021г.

bottom of page