top of page
Brown Beige Aesthetic Autumn Organizer Desktop Wallpaper (A4 Document) (3).png

Кремена Петрова

Директор

Brown Beige Aesthetic Autumn Organizer Desktop Wallpaper (A4 Document).png

Ива Накова

Начален учител

3.png

Анелия Василева

Начален учител

4.png

Петранка Христова

Начален учител

Brown Beige Aesthetic Autumn Organizer Desktop Wallpaper (A4 Document) (2).png

Таня Александрова

Учител в ПЕ

Brown Beige Aesthetic Autumn Organizer Desktop Wallpaper (A4 Document) (4).png

Станислав Събев

Учител в ПЕ

Brown Beige Aesthetic Autumn Organizer Desktop Wallpaper (A4 Document) (8).png
Brown Beige Aesthetic Autumn Organizer Desktop Wallpaper (A4 Document) (9).png

Ели Колева

Верка Николова

Медицинско лице

Счетоводител

Brown Beige Aesthetic Autumn Organizer Desktop Wallpaper (A4 Document) (5).png

Вероника Златкова

Учител в ПЕ

Brown Beige Aesthetic Autumn Organizer Desktop Wallpaper (A4 Document) (10).png

Силвия Димитрова

Йорданка Колева

Хигиенист

5.png

Мирела Цветкова

Начален учител

Brown Beige Aesthetic Autumn Organizer Desktop Wallpaper (A4 Document) (6).png

Даниела Кръстева

Учител в ПЕ

Brown Beige Aesthetic Autumn Organizer Desktop Wallpaper (A4 Document) (11).png

 Бисер Лозанов

Шофьор

Brown Beige Aesthetic Autumn Organizer Desktop Wallpaper (A4 Document) (1).png

Беатрис Радева

Начален учител- ЦДО

Brown Beige Aesthetic Autumn Organizer Desktop Wallpaper (A4 Document) (7).png

Денка Митрова

Учител в ПЕ- ЦДО

Brown Beige Aesthetic Autumn Organizer Desktop Wallpaper (A4 Document) (12).png

Ал. Божилов

Огняр

  Педагогическият колектив, състоящ се от професионалисти с дългогодишен опит и от млади специалисти, се стреми да създаде интелектуално стимулираща безопасна среда, която да подпомогне разгръщането на потенциала на всяко дете. 
      Съчетава  добрите практики в традиционното

образование и иновациите в съвременното обучение за повишаване ефективността на учебния процес и функционалната грамотност на учениците.
    Формира в подрастващите разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност и самодисциплина, самостоятелност и отговорност- основни качества, необходими за успеха на всяко житейско начинание.

bottom of page