top of page
viber_image_2021-01-27_08-47-06-removebg

Кремена Петрова

Директор

Учители в начален етап

 • Петранка Христова- 1. клас

 • Ива Накова- 2. клас

 • Анелия Василева- 3. клас

 • Мирела Цветкова- 4. клас

 • Беатрис Радева- ЦДО

Учители в прогимназиален етап

 • Таня Александрова- Български език и литература, Изобразително изкуство;

 • Даниела Кръстева- Математика, човекът и природата, химия и физика;

 • Вероника Златкова- География, История, Информационни технологии;

 • Станислав Събев- Английски език и Музика;

 • Денка Митрова- Физическо възпитание и спорт, технологии и предприемачество, ЦДО;

Непедагогически персонал

 • Ели Колева- медицинско лице

 • Верка Николова- счетоводител

 • Силвия Димитрова- хигиенист

 • Йорданка Колева- хигиенист

 • Бисер Лозанов- шофьор

 • Ал. Божилов- огняр

  Педагогическият колектив, състоящ се от професионалисти с дългогодишен опит и от млади специалисти, се стреми да създаде интелектуално стимулираща безопасна среда, която да подпомогне разгръщането на потенциала на всяко дете. 
      Съчетава  добрите практики в традиционното

образование и иновациите в съвременното обучение за повишаване ефективността на учебния процес и функционалната грамотност на учениците.
    Формира в подрастващите разбирането за ученето като съзнателно усилие, изискващо организираност и самодисциплина, самостоятелност и отговорност- основни качества, необходими за успеха на всяко житейско начинание.

bottom of page