top of page

Графици 2022/2023

График за провеждане на консултации за I срок учебната 2022-2023г.

График на учебното време за 2022-2023г.

График на класните работи

Постоянни и временни комисии; работни екипи и отговорници в училище

Графици 2020/2021

График на учебното време за учебната 2020-2021г.

График на провеждане на консултации за учебната 2020-2021г.

Графици 2021/2022

График на провеждане на консултации за I срок учебната 2021-2022г.

График на провеждане на консултации за II срок учебната 2021-2022г.

Постоянни и временни комисии; работни екипи и отговорници в училище

График на класните работи

Система за преодоляване на дефицити

bottom of page