Графици 2020/2021

График на учебното време за учебната 2020-2021г.

График на провеждане на консултации за учебната 2020-2021г.

Графици 2021/2022

График на провеждане на консултации за I срок учебната 2021-2022г.

График на провеждане на консултации за II срок учебната 2021-2022г.

Постоянни и временни комисии; работни екипи и отговорници в училище

График на класните работи

Система за преодоляване на дефицити