Бюджет 2020г.

Утвърден бюджет за 2020г.

Първо тримесeчие

Второ тримесeчие 

Трето тримесечие

Годишен отчет

Бюджет 2021г.

Утвърден бюджет за 2021г.

Първо тримесeчие

Второ тримесeчие 

Трето тримесeчие 

Четвърто тримесeчие

Бюджет 2022г.

Утвърден бюджет за 2022г.

Първо тримесeчие

Второ тримесeчие