top of page

Бюджет 2020г.

Утвърден бюджет за 2020г.

Първо тримесeчие

Второ тримесeчие 

Трето тримесечие

Годишен отчет

Бюджет 2021г.

Утвърден бюджет за 2021г.

Първо тримесeчие

Второ тримесeчие 

Трето тримесeчие 

Четвърто тримесeчие

Бюджет 2022г.

Утвърден бюджет за 2022г.

Първо тримесeчие

Протокол от общо събрание

Второ тримесeчие

Протокол от общо събрание

Трето тримесeчие

Протокол от общо събрание

Четвърто тримесeчие

Протокол от общо събрание

Бюджет 2023г.

Първо тримесeчие

Протокол от общо събрание

Второ тримесечие

Трето тримесечие

Четвърто тримесечие

Протокол от общо събрание

Протокол от общо събрание

Протокол от общо събрание

Бюджет 2024г.

Утвърден бюджет за 2024г.

Първо тримесeчие

Протокол от общо събрание

bottom of page