top of page

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование- удостоверения, свидетелства, дипломи. 

Административно обслужване

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища.

bottom of page